Хмельницький обласний краєзнавчий музей
Відділ Історії
Відділ Природи

Фонди

Музей є скарбницею рухомих пам'яток матеріальної і духовної культури, що входять в склад Музейного фонду України.

До Музейного фонду України відносяться:

  • предмети і колекції, пов’язані з важливими подіями в житті України та рідного краю, розвитком суспільства і держави, історією національно-визвольних і революційних рухів та громадських війн, боротьбою за збереження миру, а також з розвитком науки і техніки, культури та побуту народів, життям політичних, державних, військових діячів, діячів науки, літератури, мистецтва, народних героїв, учасників історичних подій;
  • предмети і колекції, виявлені під час проведення археологічних розкопок, окремі випадкові знахідки;
  • твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, що мають художнє історичне, наукове значення;
  • предмети і колекції геології, палеонтології, мінералогії, ґрунтознавства, ботаніки, антропології, зоології та інші природничі матеріали;
  • рукописи, книги рукописні, стародруки, рідкісні видання всіх видів друку (періодичні видання та ілюстрації до них, відозви, листівки тощо) автографи, щоденники, мемуари, листування та ін.;
  • пам'ятки монументального мистецтва, її складові частини і фрагменти;
  • негативи на склі, плівці та інших матеріалах, фотовідбитки на папері, кераміці, металі та інших матеріалах, діапозитиви на склі чи плівці;
  • платівки для грамофонів, патефонів, електрофонів (моно, стерео, відео, квадро) магнітні диски;
  • інші предмети і колекції, що мають культурну цінність.

Саме збереження та охорона пам’яток рухомої частини культурної спадщини – матеріального свідчення історичних подій, побуту, культури і  духовності наших предків та сучасників – є головним завданням відділу.

Реалізація цієї функції передбачає насамперед виконання низки вимог щодо належного ведення обліково-охоронної документації, наукового опису (паспортизації) музейних предметів та створення належних умов зберігання і обліку музейних фондів, проведення консерваційних та реставраційних робіт згідно інструкції та своєчасне оформлення всіх змін в складі та стані збереження колекцій.

Співробітники відділу розробляють плани наукового комплектування фондів, забезпечують збереження музейних предметів, які знаходяться в фондах та експозиції музею, проводять роботу по виявленню предметів, що потребують реставрації, а також проведення профілактичних заходів для забезпечення збереженості артефактів.

Згідно діючих нормативних документів відділ здійснює науково-методичне керівництво роботою щодо обліку, збереження, консервації та реставрації музейних предметів у музейних закладах та установах Хмельницької області незалежно від форм їх власності.

Співробітники фондів ведуть й науково-дослідницьку роботу, забезпечують введення в науковий обіг результатів дослідницької роботи через різні види публікацій та науково-довідковий архів музею, беруть активну участь у роботі наукових конференцій, семінарів, круглих столів.

 

Головний зберігач – Горанська Марина Анатоліївна.

 

тел.: (0382) 65-21-28.