Хмельницький обласний краєзнавчий музей
Відділ Природи
Музейні Уроки

Видання музею

Наші видання

Монографія "Міста Поділля у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст." (С.Єсюнін)

Видання монографії обумовлено важливістю вивчення урбанізаційного процесу в Україні як напрямку історичної науки, адже з часів усталення індустріального суспільства і до сьогодні саме міста відіграють визначальну роль у розвитку державотворення, виконуючи при цьому адміністративні, економічні, культурно-освітні та інші функції. У незалежній Україні зростає розуміння актуальності історичного досвіду розвитку міст. Обговорення проблем демократизації, реформи економічної та соціальної інфраструктури міст, розподілу владних повноважень між центром і місцями, впровадження в Україні європейських стандартів та принципів міського самоврядування постійно наштовхуються на недостатню дослідженість відповідних проблем другої половини ХІХ – початку ХХ ст., коли відбувався процес формування капіталістичного міста.

Науковці вже мають певні напрацювання у вивченні загальних рис цього процесу, проте актуальними залишаються його регіональні особливості, що притаманні окремим територіям України. Одним із таких регіонів є історичне Поділля (у межах колишньої Подільської губернії), на прикладі якого прослідковуються загальні закономірності урбанізаційних процесів в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Дослідження на регіональних зрізах дозволяють виробити науково-обґрунтований підхід до назрілих структурних і адміністративних реформ, удосконалити соціально-економічну модель сучасних міст України, особливо середніх та малих.

Запропонована монографія є першим комплексним дослідженням основних аспектів розвитку міст Подільської губернії в умовах становлення ринкової економіки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розглянуто головні містоутворюючі фактори – адміністративний та економічний, а також з’ясовано розвиток соціальної інфраструктури. На основі аналізу широкого кола архівних джерел та наукової літератури простежено зміни кількості міст, їх адміністративного та правового статусу, динаміки міського населення та його соціоетнічної і економічної структури. Акцентується увага на розвитку військово-стратегічної функції міст, промислово-ремісничого виробництва, торгівлі, транспортної мережі, формуванні банківсько-кредитної системи, культурно-освітнього середовища.

Як підсумок проведеного дослідження, запропонована періодизація соціально-економічного розвитку подільських міст, подана їх класифікація і типологія у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Наприкінці монографії окремо подані історичні нариси про всі 18 міст Подільського губернії, що можуть бути використані при перевиданні багатотомної «Історії міст і сіл України» у новій редакції.

Зазначимо,  що  у  коло  дослідження  потрапили  населенні  пункти сучасних Вінницької (Бар, Брацлав, Вербовець, Вінниця, Гайсин, Жмеринка,  Літин,  Могилів-Подільський,  Ольгопіль,  Сальниця,  Хмільник, Ямпіль), Хмельницької (Кам’янець-Подільський, Летичів, Нова Ушиця, Проскурів – нині Хмельницький, Стара Ушиця) та Одеської (Балта) областей.