Хмельницький обласний краєзнавчий музей
Шевченко-200
Відділ Природи

Анонси подій

Афіша

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хмельниччина в роки Другої світової війни» (04.04.2014)

 
Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада,
Управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА,
Хмельницький обласний краєзнавчий музей,
Обласна організація Національної спілки краєзнавців України,
Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України
4 квітня 2014 року проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«Хмельниччина в роки Другої світової війни»
(до 70-річчя визволення області та України від фашистських загарбників)
 
Робота конференції планується за такими напрямками:
- Кам’янець-Подільська (нині – Хмельницька) область у передвоєнні роки;
- укріплені райони на південно-західному кордоні СРСР;
- бойові дії на території Кам’янець-Подільської (нині – Хмельницької) області у 1941 році;
- Кам’янець-Подільська (нині – Хмельницька) область в роки окупації;
- радянський та національний партизанський рух опору та підпілля;
- Житомирсько-Бердичівська, Рівненсько-Луцька та Проскурівсько-Чернівецька визвольні операції;
- повоєнна відбудова народного господарства Кам’янець-Подільської (нині – Хмельницької) області;
- увічнення пам’яті подій Другої світової війни у Хмельницькій області;
- проблеми музеєзнавства та музеєфікації пам’яток періоду Другої світової війни;
- Друга світова війна у літературі, мистецтві, філателії, філокартії, нумізматиці тощо;
- визначні діячі та особистості періоду Другої світової війни, життя яких пов’язане з Хмельниччиною.
 
Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 12 сторінок формату А-4. Можливі додатки, графічні зображення. Матеріали, схвалені оргкомітетом, будуть включені до програми конференції.
 
Вимоги до оформлення матеріалів:
 
Прізвище та ініціали автора (авторів),
 місце проживання
Назва статті
Анотація (українською мовою, 3-4 речення)
Ключові слова (до 5-6 слів)
Текст статті (стиль «звичайний», формат Word, Times new Roman, шрифт 12, міжрядковий інтервал — 1,5, абзацний відступ — 1,25, вирівнювання — по ширині, розміри всіх полів 20 мм). Посилання на джерела та літературу подаються в квадратних дужках [1], [2, с. 3], [4, арк.5], [6; 7].
Джерела та література: (стиль «звичайний», формат Word, шрифт 12, міжрядковий інтервал - 1). Подавати в алфавітному порядку згідно з посиланнями в тексті статті та відповідно до вимог бібліографічного опису джерел та літератури.
Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них.
На окремому аркуші подати: прізвище, ім'я та по-батькові автора, відомості про місце роботи чи навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу (E-mail при наявності) і номер телефону.
Збірник матеріалів видається до початку конференції, тому просимо до 1 березня 2014 року роздрукований текст в одному примірнику і на CD (DVD) надсилати за адресою:
29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 12, Хмельницький обласний краєзнавчий музей.
 
А також, електронною поштою на E-mail:
 
Контактний тел.: (0382)76-23-40 (Сергій Миколайович, Ірина Володимирівна)
 
Оргкомітет